Vyhledávání

Ústecký kraj

Květoslava Stejskalová

/popularizatori-vedy/img/kvetoslava-stejskalova.jpg

29.3.2013

Květoslava Stejskalová  (nar. 1966) v roce 1989 ukončila studium VŠCHT v Praze (chemické inženýrství).  Od roku 1989 pracuje v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR,  doktorát ve fyzikální chemii získala v roce 1995 za práci v oboru kinetiky reakcí plyn- tuhá látka s výstupy do ochrany životního prostředí. Kromě toho, že propaguje činnost vědců svého ústavu, se systematicky věnuje vzdělávání a popularizaci vědy. Napomáhá středoškolským i vysokoškolským studentům zajímajícím se o přírodní vědy prakticky se zapojit do odborné práce ve vědě a výzkumu a její pomoc je namířena i k pedagogům SŠ a ZŠ. Je  podepsána pod řadou akcí, jejichž cílem je podnítit zájem mladých o přírodní vědy a další vzdělávání, např. školy v oboru výzkumu nanomateriálů, fyzikálně-chemické workshopy pro žáky ZŠ a SŠ, konference k prezentaci odborných prací studentů pracujících ve vědeckých týmech, pravidelné návštěvy studentů v ústavu v rámci Dnů otevřených dveří či jiných akcí,  organizuje stáže  a praxe studentů ve vědeckých týmech  a sama je lektorkou tří SŠ studentek, jejichž stáže jsou zaměřeny na zatraktivnění výuky chemie a fyziky  experimentem. 

více zde

Petr Zacharov

/popularizatori-vedy/img/petr-zacharov.jpg

19.11.2012

Petr Zacharov se narodil 26. 6. 1980 na Kladně. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a je zaměstnancem Oddělení meteorologie Ústavu fyziky atmosféry AVČR. Zabývá se výzkumem předpovědi silných konvektivních srážek a to jak pomocí asimilace naměřených radarových dat do numerických modelů předpovědi počasí, tak i vyhodnocením nejistoty předpovědi silných srážek pomocí ensemblového modelování. Dále se zabývá moderními metodami verifikace předpovědí srážek z numerických modelů předpovědi počasí.

více zde

Zuzana Chládová

/popularizatori-vedy/img/zuzana-chladova.jpg

19.11.2012

Zuzana Chládová se narodila 28.11.1980 v Humpolci. Vystudovala obor Meteorologie a klimatologie na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a je zaměstnancem Oddělení meteorologie Ústavu fyziky atmosféry AVČR. Zabývá se výzkumem vlivu meteorologických podmínek na útlum a šíření optických signálů, výzkumem polárních oblastí a studiem mikroklimatu.

více zde