Vyhledávání

Lenka Záveská Drábková

Nabídka popularizační činnosti

 

Zprostředkování exkurzí 

 

Nabídka přednášek

 • Nebojte se fylogenetiky!
  Fylogenetika studuje evoluční vztahy mezi skupinami organismů. Tato definice se zdá poněkud sucharská, opak je však pravdou. Jde totiž o velké detektivní dobrodružství. Nevěříte? Na této přednášce se vám to pokusím ukázat.
 • Rostliny známé neznámé aneb samá "nej" v říši rostlin
  Rostliny jsou neobyčejně zajímavé. Znáte například nejstarší strom světa? Nebo ten největší? Víte která rostlina má květ větší než jeden metr? Dnes známe kolem 300 tisíc druhů cévnatých rostlin, z nich pouhá setina roste v České republice. Víte jakými endemity se můžeme pyšnit jenom my? 
 • Co je nového v botanice?
  Aktuální informace o tom, co nového bylo objeveno ve světě rostlin.

 

Lze uspořádat jednotlivou přednášku či podrobnější cyklus přednášek.

 

Územní rozsah působnosti

 • Středočeský kraj, celá ČR. 

Obor/oblast působení

 • Biologie se specializací na botaniku, evoluci a fylogenezi rostlin.
 

Kontakt

 • Email: drabkova@ibot.cas.cz , Tel: +420 271 015 258, Instituce: Botanický ústav AVČR, v. v. i., Zámek 1, 25 2 43 Průhonice u Prahy.

 

 

Další informace 

19. 11. 2012