Vyhledávání

Plzeňský kraj

Ota Kéhar

/Prednasky-a-souteze/img/Kehar.jpg

19.11.2012

Ota Kéhar se narodil 24. listopadu 1977. Vystudoval Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni. Od roku 2000 se věnuje astronomii a její popularizaci. Spolupracuje s Hvězdárnou v Rokycanech, je pravidelným lektorem astronomického semináře pro učitele fyziky. Na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni studuje jako doktorand, jeho hlavní činností je využití katalogů astronomických objektů ve výuce. Vytvořil řadu unikátních webových aplikací dostupných na stránkách Astronomia.
 

více zde

Zdeňka Chocholoušková

/popularizatori-vedy/img/zdenka-chocholouskova.JPG

19.11.2012

Zdeňka Chocholoušková, botanička zabývající se flórou a vegetací měst a vesnic. V roce 2003 obhájila v Praze na UK doktorskou práci studující změny v městských ekosystémech během delších časových období. Pracuje jako vedoucí oddělení biologie Centra biologie, geověd a envigogiky na Fakultě pedagogické v Plzni. Již dlouhá léta se zabývá popularizací vědy, zpřístupněním a zatraktivněním přírodních věd pro žáky a studenty základních, středních a vysokých škol, ale i pro jejich učitele a širokou veřejnost. Připravuje pro ně přednášky, praktické kurzy, workshopy či exkurze a to jak tuzemské tak zahraniční (např. studentská exkurze na Slovensko, do Slovinska, Chorvatska, Maďarska nebo na Korsiku). Cestování je její velkou zálibou, a pokud to pracovní i osobní vytížení jen trochu dovolí, nejraději cestuje do tropických krajin (např. Mexiko, Indie, Šrí Lanka), kde poznává nejen flóru a vegetaci, ale i zvyky místních obyvatel, kulturní a historické památky a nasává atmosféru exotických zemí.  
 

více zde