Vyhledávání

Jihočeský kraj

Lukáš Holman

/popularizatori-vedy/img/lukas-holman.jpg

18.10.2013

Lukáš Holman vystudoval aplikovanou geoinformatiku a kartografii na geografické sekci Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde dále pokračuje v doktorském studijním programu. Zabývá se zpracováním obrazových i neobrazových dat dálkového průzkumu Země, využitím satelitních navigací v běžném životě, mapami a jejich tvorbou. Tato témata dále šíří mezi pedagogy i žáky na základních a středních školách po celé České republice. 


 

více zde

Oldřich Nedvěd

/popularizatori-vedy/img/oldrich-nedved-s.jpg

29.3.2013

Věnuji se nejrůznějším aspektům biologie slunéček (Coccinelidae), ekofyziologii hmyzu a invazním organismům. U slunéček sahá můj zájem od taxonomie přes ekologii, chování, po fyziologii a genetiku. Ekofyziologie zahrnuje především rezistenci hmyzu vůči nízkým teplotám a vysychání, případně fotoperiodicky řízenou diapauzu.
 

více zde

Ondřej Lenz

/popularizatori-vedy/img/ondrej-lenz.JPG

19.11.2012

Virolog Ondřej Lenz popularizuje vědu hlavně v Českých Budějovicích a okolí. Na domovském Ústavu molekulární biologie rostlin, který je součástí Biologického centra AV ČR se zabývá vývojem metod umožňujících jednotlivé viry v rostlině zjistit, hledáním nových virů a jejich charakterizací. Ondřej Lenz pravidelně pořádá přednášky pro studenty a pedagogy SŠ, organizuje také Dny otevřených dveří Ústavu molekulární biologie rostlin.
 

více zde