Vyhledávání

Partneři Otevřené vědy

 

The INESPO (International Environment & Sustainability Project Olympiad)

The INESPO (International Environment & Sustainability Project Olympiad) je mezinárodní olympiáda, která byla poprvé organizována na národní úrovni 16. května 2009. Od roku 2010 se olympiáda rozšířila na mezinárodní úroveň, nyní se jí každoročně účastní zástupci z více než 40 zemí světa. V roce 2014 se uskuteční již 6. ročník INESPO, národní kolo olympiády proběhne 12. dubna 2014, mezinárodní poté následně 1. - 6. června 2014. Olympiády INESPO se mohou zúčastnit studenti ve věku od 13 do 18 let, kteří navštěvují střední (vysokou) školu. Organizátory olympiády jsou tyto nizozemské subjekty: the Cosmicus Foundation, IVN, DuurzaamDoor, NPOINT a the GLOBE Program, jejichž společným cílem je upozorňovat školy po celém Nizozemsku na environmentální problémy. Prostřednictvím vzdělávacích aktivit chtějí studenty seznamovat s důležitými otázkami životního prostředí a naučit je principům konsenzuálních dohod v sociálně environmentálních otázkách. K účasti na olympiádě se mnou přihlásit všechny projekty, které splňují podmínky uvedené na webové stránce: http://inespo.org/. Olympiáda je rozdělena do pěti soutěžních kategorií: životní prostředí & chemie, životní prostředí & fyzika, životní prostředí & biologie, životní prostředí & geografie, životní prostředí & společnost/obyvatelstvo.
 

INESPO_FC_sustainability

 

Přírodovědci.cz

Projekt Přírodovědci.cz, který je určen nadšeným zájemcům o přírodní vědy všech věkových kategorií, poodhaluje a popularizuje oblasti vědy a výzkumu na Přírodovědecké fakultě UK. Webové stránky www.prirodovedci.cz nabízí kromě zajímavostí a autorských originálních článků ze všech oblastí PřF UK, jež píší sami vědci a studenti fakulty, kalendář akcí i interaktivní vzdělávací animace, rozsáhlé galerie fotografů PřF UK nebo např. rubriku Zeptejte se přírodovědců. Zde mohou návštěvníci webu prostřednictvím jednoduchého formuláře pokládat otázky, které následně zodpovídají vědci z Přírodovědecké fakulty UK.

 

Prirodovedci.cz

Československý časopis pro fyziku

Československý časopis pro fyziku je český a slovenský populárně-vědecký časopis vydávaný Fyzikálním ústavem Akademie věd ČR, v. v. i. určený nejen pro odbornou fyzikální veřejnost, ale i poučené laiky. ČČF nabízí aktuality, referáty, články seznamující s historií fyziky, rozhovory,náměty a postřehy k nejrůznějším tématům, životní příběhy českých a slovenských fyziků, recenze odborných knih, zprávy, články z oblasti vzdělávání, témata tzv. "ve zkratce" obsahující stručně a přehledně zpracovaná obecnější témata a příklady z fyzikálních olympiád, včetně správného řešení.

 

 Ceskoslovensky_cas_pro_fyziku

 

 

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granty, odborné služby i inspiraci ze zahraničí. Podporuje zapojování veřejnosti do výsadeb stromů, vytváření kvalitních veřejných prostranství, zklidňování dopravy i šetrné turistiky a cyklistiky.
 

 nadace-partnerstvi

 

 

Gate2Biotech - vše o českých biotechnologiích na jednom místě


Gate2Biotech je portál, který spojuje biotechnologickou komunitu ve střední Evropě. Mapuje vše nové v oboru biotechnologií. Díky portálu mohou firmy podnikající v oboru vyhledat jednoduchým způsobem výzkumná pracoviště a další partnery pro řešení technologických problémů, s nimiž se potýkají a také zde mohou prezentovat nabídku svých služeb potenciálním partnerům z česka i zahraničí. Portál Gate2Biotech slouží jak most propojující vědeckovýzkumný sektor a sektor komerční. Začleňuje úřady a podpůrné organizace zaměřené na podporu transferu inovativních technologií do jednotné komunikační platformy českých a světových biotechnologií. Jako zprostředkovatel informací poutá pozornost k oblasti biotechnologií a podpoře jejich aplikací a transferu do praxe. Zároveň funguje jako nástroj k motivaci nepodnikatelské odborné veřejnosti (zejm. vědců a studentů) směrem k inovačnímu podnikání či aplikovanému výzkumu.

 

 gate2biotech

 

SOČ - Středoškolská odborná činnost

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním istitutem dětí a mládeže MŠMT je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou.

 

Promo_banner_SOC

 

Živa - časopis pro popularizaci biologie

Nejstarší český přírodovědecký časopis založený Janem Evangelistou Purkyněm v roce 1853 přibližuje populárně naučnou formou poznatky ze všech biologických oborů. Zveřejňuje články recenzované našimi předními odborníky a doprovázené originální obrazovou dokumentací. Vydává nakladatelství Academia, SSČ AV ČR, v.v.i., za podpory Akademie věd České republiky.


Logo Živa

 


JCMM - Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

JCMM je zaměřeno na podporu nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu s působností v Jihomoravském kraji. Jedná se o specializované zájmové sdružení neziskového typu, jehož členy jsou: Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno a Vysoké učení technické v Brně. Cílem JCMM je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do jiho regionu a vytvářet podmínky pro jejich rozvoj.

 

 Logo_JCMM

Nakladatelství Academia

Nakladatelství vzniklo již v roce 1953, název Academia nese od roku 1966.V současné době zaujímá Academia svou ediční činností přední místo mezi nakladatelstvími České republiky. V edičním programu se zaměřuje na vydávání publikací ze všech vědních oborů. Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. Kromě nakladatelské činnosti provozuje Academia stejnojmennou síť knihkupectví v Praze, Brně a Ostravě.
 

 Logo_NAcademia

 

Český rozhlas Leonardo

Digitální a internetová stanice zaměřená na popularizaci vědy, techniky, přírody, historie a medicíny. V programu stanice Leonardo najdete diskuse na aktuální témata, rozhovory s osobnostmi české vědy, specializované magazíny. Leonardo každý den publikuje aktuality a články rozdělené do kategorií Věda, Příroda, Technologie, Člověk, Svět, Vesmír a Historie. K dispozici jsou také videa a audiovizuální prezentace. Stanice Leonardo vydává také knihy a CD v Edici Leonardo. Leonardo vysilá na internetu, digitálně, ze satelitu, v řadě kabelových televizí a prostřednictvím IPTV. Odvysílané pořady najdete ve zvukovém archivu Rádio na přání.

Leonardo_mensi banner