Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Medailonky stážistů OV 2018

Michaela W., 17 let

fotografie studenta Wipplingerová Michaela

Stáž: 5.106 Houboví parazité řas
Škola: Gymnázium J. V. Jirsíka


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Do projektu Otevřená věda jsem se přihlásila, neboť mi to přijde jako jedinečná příležitost účastnit se vědeckého výzkumu, seznámit se s vědeckými pracovišti a jejich vybavením a v neposlední řadě navázat kontakty.

Na této stáži mě zaujalo, že se věnuje parazitům fytoplanktonu, což mi přijde jako nepříliš známé téma. Také mě fascinuje fytoplankton samotný, obrovský nádherný svět pod mikroskopem, kterého si normálně ani nevšimneme.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vynalezla bych teleport, nebo nějaký přístroj, který by dokázal přepravovat věci nebo lidi z jednoho místa na druhé v rámci několika sekund. Ušetřil by se tak čas a také by se zabránilo množství dopravních nehod. A samozřejmě by se tím šetřilo i životní prostředí, protože by nebylo nutné stavět silnice, letiště a podobné stavby.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Mezi mé záliby patří přírodověda, hudba (hra na violoncello, zpěv), grafika, malba, fotografování, plavání, vycházky do přírody.