Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Medailonky stážistů OV 2019

Inka M., 16 let

fotografie studenta Mazáčová Inka

Stáž: 9.071 Tvorba grafické podoby výstavy Příběh kapky o J. Heyrovském a různých výstupů představujících tuto osobnost dětem (stolní hra, pexeso, aj.)
Škola: Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Přihlásila jsem se, protože tento projekt mi připadá velmi zajímavý a užitečný a stojí za to, abych se jej zúčastnila (nebo se o to alespoň pokusila). Na této stáži mě zaujalo především to jak je nejednotvárná a spojuje několik oborů, které mě zajímají.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vynalezla bych mazač pocitů/vzpomínek, nikoliv proto, abychom měli možnost na některé zapomenout (myslím si totiž, že i ty špatné utváří naši osobnost, a proto jsou důležité.), ale proto, abychom skvělou věc mohli zopakovat a mít z ní znovu intensivní zážitek jako poprvé.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Četba, výtvarné umění, tanec, jazyky, historie,...