Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Medailonky stážistů OV 2019

Michaela W., 18 let

fotografie studenta Wipplingerová Michaela

Stáž: 5.101 Houboví parazité fytoplanktonu
Škola: Gymnázium J. V. Jirsíka


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Do tohoto projektu jsem se přihlásila, neboť se pro mě, jako středoškolského studenta, jedná o jedinečnou možnost jak spolupracovat s vědeckými pracovníky a to přímo na půdě Akademie věd. V tomto projektu mám tak šanci získat praxi, která dnes ve středoškolském studiu povětšinou chybí a to v oboru, kterému bych se dále ráda věnovala.

Toto téma mě zaujalo, neboť je pro většinu lidí stále velice neznámé. Také mě zajímá z důvodu, že má dopad na celý ekosystém.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Ani bych si nepřála nic zas tak vynalézt, spíše změnit mentalitu lidí. Protože když si budou lidé uvědomovat, jaké má jejich chování dopady, sami se pak budou snažit o jejich nápravu. Ráda bych tak vynalezla účinný systém jak informovat lidskou populaci o problémech se životním prostředím, o náboženství a o dalších věcech, které jsou buď tabu nebo se o nich příliš neví.

3. Tvoje záliby, koníčky:
přírodověda, hudba (hra na violoncello, zpěv), grafika, tanec, fotografování, turistika