Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Medailonky stážistů OV 2019

Laura D., 18 let

fotografie studenta Doanová Laura

Stáž: 23.085 Ženy a muži v české společnosti
Škola: Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotni


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Na gymnáziu se sociologii věnuje pouze pár měsíců a to na velmi obecné úrovni. Vzhledem k tomu, že chci v budoucnu studovat na univerzitě nějaký interdisciplinární obor, který sociologii zahrnuje, chtěla bych proniknout do studia sociologie hlouběji a to i v té praktické rovině, na což není na středních školách dostatečný prostor a což Akademie věd prostřednictvím studentských stáží nabízí. Konkrétně tato stáž je pro mě nejlákavější, protože genderová problematika a otázka žen v dnešní společnosti je něco, co je pro mě jakožto ženu osobní a co mi i změnilo život v tom smyslu, že právě tato společenská problematika mě zaujala natolik, že mi nastavila v životě směr, kterým se poslední dva roky vydávám. Kromě toho se tato problematika minimálně na našem gymnáziu nerozebírá, s výjimkou seminářů společenských věd, a oborem ‚gender studies‘ je mnohdy pohrdáno. Ráda bych hlouběji prozkoumala, čemu se tento obor skutečně věnuje a přesvědčila tak sebe a případně i mé okolí o jeho významu.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Jedním z mnoha vynálezů by byl, ač není příliš originální, stroj času. Ten by však sloužil pouze k pozorování minulosti, nikoliv k jejímu ovlivňování (či spíše k ovlivňování současnosti). V semináři dějepisu jsme nedávno probírali Sámovu říši a období Velké Moravy, přičemž o Sámovi a jeho říši víme poměrně málo a o většině skutečností se můžeme pouze domnívat. O obdobím následujícím, tedy před vznikem Velké Moravy, nemáme dokonce žádné informace. Byť to tak nemusí zrovna být, ale ona nevědomost způsobuje dojem, že právě v tomto období se mohly odehrát klíčové události, které předznamenaly vývoj a sled událostí, které následovaly a kdybychom měli ony informace, mohlo by nám to otevřít dveře k pochopení a odůvodnění další spousty nejasností v naší historii či v naší současnosti.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Cestování, tanec (dnes už jen rekreačně), chození do muzeí, politická satira a objevování zajímavých kaváren, ve kterých s lidmi můžu rozebírat ta nejtíživější společenská a politická témata