Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Medailonky stážistů OV 2017

Jana M., 24 let

fotografie studenta Mierna Jana

Stáž: 2.079 Identifikace mikroorganismů pomocí MALDI-TOF hmotnostní spektrometrie
Škola: Fakulta chemická VUT v Brně


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Do projektu som sa prihlásila za účelom nadobudnutia nových praktických skúsenosti a poznatkov užitočných pre moje ďalšie vzdelávanie.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
účinný liek na zápalové ochorenia tráviaceho traktu (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída), pretože vďaka modernej dobe plnej stresu a nezdravého stravovania na tieto doživotné ochorenia trpí čoraz viac ľudí.

3. Tvoje záliby, koníčky:
hudba, knihy, filmy, divadlo, tenis, bicyklovanie