Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Medailonky stážistů OV 2017

Tomáš Č., 23 let

fotografie studenta Čejka Tomáš

Stáž: 4.179 Magnetická charakterizace vuklanických půd
Škola: Masarykova univerzita


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Protože se jedná o dobrou příležitost pro pregraduální studenty jak získat praktické zkušenosti. Myslím si, že počet stáží zejména v oblasti přírodních věd není v Česku příliš uspokojivý, proto hodnotím pozitivně tento krok ze strany AV ČR.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Laická veřejnost nejvíce oceňuje výzkum zejména v lékařských, či biologických oborech, což se jeví logické, neboť jsou tyto obory nejvíce užitečné, a to i přes fakt, že v základním výzkumu jsou si všechny disciplíny rovné. Proto pominu své zaměření, které mě baví, vidím v něm smysl, ale z tohoto hlediska se nedá příliš srovnávat. Tudíž, z hlediska užitečnosti - např. účinná, relativně neagresivní léčba všech možných druhů rakovin se jeví velmi slibně. Pokud bych měl však stáhnout tuto otázku na své zaměření, pak bych byl pro lepší a detailnější pochopení procesů podmiňujících minulé, současné a budoucí změny klimatu na základě studia paleoklimatických záznamů. V tomhle vidím smysl, neboť se tyto poznatky budou určitě hodit - nadneseně řečeno - především budoucím generacím. A v tom je smysl vědy.

3. Tvoje záliby, koníčky:
judo, věda, cestování, běhání, četba (životopisy, filozofická,...)