Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Medailonky stážistů OV 2017

Michaela W., 17 let

fotografie studenta Wipplingerová Michaela

Stáž: 5.187 Ekofyziologie fytoplanktonu
Škola: Gymnázium J. V. Jirsíka


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Přihlásila jsem se, protože bych si chtěla vyzkoušet práci přímo na pracovišti a protože si myslím, že si tím mohu rozšířit jak teoretické znalosti, tak hlavně praktické zkušenosti.
Na této stáži mě zaujalo samotné téma fytoplanktonu. Ve školách se o planktonu mnoho neučí a já si myslím, že je poněkud neprávem opomíjen. Také mě baví pozorovat organismy ve vodním prostředí a vodní ekosystémy obecně.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vynalezla bych oblek, který by z Vás učinil neviditelného. Vynalezla bych ho, protože by mohlo být užitečné být neviditelný a/nebo nepozorovatelně zmizet. Tento oblek by mohli využívat například policisté při vyšetřování případů a podobně. Mohl by mít tedy mnoho využití, ale dal by se také snadno zneužít, čemuž by se muselo nějakým způsobem zabránit.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Přírodověda, zpěv, hra na violoncello, čtení, grafika, malba, plavání, horolezectví na horolezecké stěně, fotografování, vycházky do přírody, hra v orchestru