Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Medailonky stážistů OV 2017

Denisa S., 18 let

fotografie studenta Sikorová Denisa

Stáž: 17.115 Sledování fotoochranných mechanismů vybraných druhů jehličnanů
Škola: Gymnázium Olgy Havlové


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Ráda bych se vzdělávala a získala nové zkušenosti nějakou aktivitou nad rámec školy. Zaujalo mě spojení vlivu ozáření právě s rostlinami. Tento seminář může být přínosný a případně do budoucna dále využitelný třeba při aplikaci v praktickém životě.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vynalezla bych způsob, jak vyrábět ozon a dodávat ho do ozonové vrstvy Země, aby se zde udržel a zabránilo se tak ozonovým dírám. Předešlo by se tak vyvolání rakoviny kůže, poškozování zraku, aj. v důsledku zeslabené vrstvy ozonu.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Sporty (cyklistika, lyžování, tenis, tanec), jazyky.