Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Medailonky stážistů OV 2017

Lukáš P., 24 let

fotografie studenta Pika Lukáš

Stáž: 4.006 Využití technologie pozemního 3D laserového skenování v geovědách
Škola: Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Souvislost s oborem, který studuji.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Stroj času

3. Tvoje záliby, koníčky:
Skaut, příroda, sport, hudba.