Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Medailonky stážistů OV 2017

Cyril V., 18 let

fotografie studenta Vacek Cyril

Stáž: 3.088 Studium fázových přechodů nových kapalně krystalických materiálů
Škola: Gymnázium U Balvanu, příspěvková organizace


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Projekt vidím jako skvělou příležitost a bránu do světa vědy, které bych chtěl zasvětit život. Konkrétně tato stáž mě zaujala řadou možností využití zkoumaného subjektu. Dále metodami zkoumání.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Má zvědavost mě táhne k hledání teorie, které se podaří sjednotit to, co víme o chování světa, nám známého a toho nekomutujícího subatomárního.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Věnuji se rekreačně sportu, ale mou vášní je hudba. Jak její poslech, tak hra na hudební nástroje. V současné době převážně na violoncello.