Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Medailonky stážistů OV 2017

Eva M., 22 let

fotografie studenta Matoušková Eva

Stáž: 1.127 Profilování genové exprese na úrovni jednotlivých buněk
Škola: Vysoká škola chemicko-technologická


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Ráda bych zkusila něco nového a získala tak další vědomosti. Ve škole jsem psala o sekvenování DNA, které mne velice zaujalo. Když jsem uviděla tuto stáž, neváhala jsem se a přihlásila se do projektu Otevřená věda.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Ráda bych vynalezla lék, který léčí dosud nevyléčitelnou nemoc, protože bych tím mohla pomoci lidem s touto nemocí.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Cestování, četba knih, cvičení, plavání, in-line bruslení, získávání nových zkušeností a vědomostí.