Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Medailonky stážistů OV 2017

Nella M., 25 let

fotografie studenta Miščíková Nella

Stáž: 1.206 Využití konfokální mikroskopie živých buněk pro studium výstavby dělícího vřeténka u savčích oocytů
Škola: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Přihlásila jsem se, protože mě metody molekulární biologie velmi zajímají a ráda bych prostřednictvím stáže získala nové znalosti a zkušenosti.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Rozhodně bych se zaměřila na zlepšení životní úrovně. Pokusila bych se najít řešení neplodnosti a jiných populačních nemocí.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Cestování, hudba, sport, četba