Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Medailonky stážistů OV 2017

Petr Š., 19 let

fotografie studenta Šesták Petr

Stáž: 1.054 Nahlédnutí do tajů rostlinného rozmnožování
Škola: Gymnázium Dr. Josefa Pekaře


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Do projektu jsem se přihlásil, abych si rozšířil své vědomosti v biologii a naučil se i praktickým laboratorním dovednostem, které si ve škole nemám možnost vyzkoušet. Také doufám, že mi účast na stáži pomůže rozhodnout, jakému oboru se budu věnovat v dalším studiu na vysoké škole.

Na této stáži mě zaujala především práce s genetickou informací rostlin.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Pravděpodobně stroj času. Sice to není nový neotřelý vynález, ale vrátit se v čase a napravit své dřívější chyby, by bylo úžasné.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Četba, chov psů, turistika (pěší i cyklo), pěstování kaktusů