Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Medailonky stážistů OV 2017

Daniela S., 25 let

fotografie studenta Slamková Daniela

Stáž: 1.178 Analýza nerekombinující oblasti pohlavních chromozomů Silene colpophylla
Škola: Masarykova Univerzita-Přírodovědecká fakulta


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Som nadšená biologička študujúca na ústave Botaniky a Zoológie. Jedny z najzaujímavejších kurzov, predmetov, ktoré som absolvovala, boli cytológia, anatómia rastlín či fylogenéza vyšších a nižších rastlín, aj preto som mala vždy hodnotenie A. Zaujímam sa o sekvenovanie DNA a vrámci svojej diplomovej práce sa jej venujem, na úrovni parazitických organizmov. Táto stáž by bola akousi nádstavbou na moju DP, pri ktorej nemám možnosť tvoriť BACové knižnice. Zaujímam sa o bioinformatiku a vyskúšať si ju priamo v praxi by bolo pre mňa veľmi obohacujúce.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vymyslela by som sekvenátor 4. generácie. Bol by veľmi malý a vedel by nám za pár sekúnd poskytnúť rodové a druhové meno požadovaného organizmu. Nepotrebovali by sme žiadne chemikálie a pohodlne by sme určili akýkoľvek organizmus priamo v teréne.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Mám záľubu v najnovších technických vymoženostiach a prístrojoch. Rada čítam o novinkách vo vede a technike. Zaujímam sa o bioinformatiku a rada tvorím webové stránky.