Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Medailonky stážistů OV 2017

Eva B., 23 let

fotografie studenta Brichtová Eva

Stáž: 2.014 Vliv oxidačního stresu na struktury proteinů
Škola: Vysoká škola chemicko-technolgická v Praze


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Chtěla bych rozšířit své obzory a získat větší povědomí o práci ve vědě. Zaujala mne mezioborovost tohoto tématu a celkově její náplň je mi velmi blízká.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
rychlejší způsob přepravy ve velkých městech; kvůli úspoře času

3. Tvoje záliby, koníčky:
procházky, běh, filmy, zahrada, včely.