Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2020 již skončilo.

Medailonky stážistů OV 2019

Jakub S., 18 let

fotografie studenta Sakař Jakub

Stáž: 18.076 Pozorování s robotickým dalekohledem
Škola: Gymnázium Dašická Pardubice


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Do projektu jsem se přihlásil, protože jsem si chtěl obohatit studium o nějakou samostatnou práci. Chtěl jsem také nabrat nějaké zkušenosti související s odbornou činností, které bych mohl také uplatnit při budoucím studiu. Stáž jsem si vybral, protože kombinuje robotiku a astronomii, což jsou mé nejoblíbenější vědní obory.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Mám-li odpovědět řekněme utopicky, vynalezl bych technologii, která by byla schopna vytvořit tzv. červí díru. Hypoteticky by dokázaly urychlit cestování mimo sluneční soustavu. Tyto červí díry jsou však stále pouhým předmětem teorií a doposud nebyly nikdy pozorovány. Mám zde tedy i druhou odpověď, která ale není zdaleka tak konkrétní. Mým životním cílem je podílet se na rozvoji vědy a techniky v oblasti automatizace. Jednou z možností takových vynálezů by byl plně autonomní systém městské hromadné dopravy. Těchto možností se však nabízí nepřeberné množství a vybrat si nějakou konkrétní je velmi obtížné. Přínos těchto vynálezů by spočíval hlavně v usnadnění každodenního života lidí, ale třeba i ve vyšší efektivitě průmyslu. To všechno by ale mohlo mít i negativní dopad, například vzestup nezaměstnanosti v důsledku vymizení manuální práce.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Ve škole patří mezi mé oblíbené předměty matematika, fyzika a programování. Ve volném čase se věnuji hře na příčnou flétnu, v dechovém orchestru a také v jazzové skupině. Dále navštěvuji jedenáctým rokem astronomický kroužek na Hvězdárně barona Artura Krause v Pardubicích, kde se také podílím na některých projektech, které zde v současnosti probíhají. Mimo jiné ještě navštěvuji druhým rokem robotický kroužek na gymnáziu.