Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Medailonky stážistů OV 2018

Pavel H., 19 let

fotografie studenta Havlín Pavel

Stáž: 3.079 Elektrony a fotony v polovodičových nanostrukturách
Škola: Gymnázium Nový PORG


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
O projektu Otevřená věda Akademie věd ČR jsem se dozvěděl od starších studentů v mé škole. Beru ho jako příležitost, jak se naučit něco nového, a především si vyzkoušet nějaký konkrétní obor. Je těžké si představit jaké by to bylo studovat například elektrotechniku pouze z gymnaziálních předmětů, natož v tomto oboru pracovat. To je přesně důvod proč mě zaujala tato stáž. Již nějakou dobu zvažuji studium velmi podobného oboru, a tak by mi tato zkušenost jistě pomohla v rozmyšlení mého směřování v pomaturitním studiu. Zároveň jsem již párkrát měl možnost nahlédnout do vědeckého prostředí a velmi mě fascinuje práce v týmu vědců při hledání nových technologií a odpovědí. Konkrétně mě zaujal výzkum právě polovodičů, jelikož jak je zmíněno v anotaci stáže, je to materiál používaný v předmětech, které používáme každodenně a jistě je v tomto poli místo pro mnoho nových objevů a vylepšení.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Kdybych měl možnost vytvořit jakýkoliv vynález, jistě by to byl přístroj, který by nám pomohl nahlédnout do struktury atomů, tak jak se nám to ještě nepovedlo. V minulosti jsme měli všelijaké představy o strukturách atomů a ty se do dnes stále mění a zpřesňují. Kdybychom měli přístroj, který nám s neslýchanou přesností ukáže kde se vyskytují elektrony a jak přesně je atomové jádro stavěno, tak bychom mohli velmi jednoduše predikovat nesmírné množství jevů a experimentů. Již v této době jsme například schopni předpovídat reaktivity různých prvků v závislosti na jejich elektronové konfiguraci, i přesto, že nikdo nemůže s jistotou tvrdit, jak tyto elektrony vypadají nebo jak jsou uspořádány. Kdybychom tyto znalosti nabyli, tak by naše předpovědi a dedukce mohli být mnohem komplexnější.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Ve svém volném čase rád odpočívám od školních povinností a vzdělávání pomocí sportů. S přáteli rád hraji jakýkoliv kolektivní sport jako fotbal či basketbal. Individuálně se věnuji běhání a občasně i golfu. V poslední době jsem také našel zálibu v cestování, při kterém rád fotím. Mimo tyto více fyzické aktivity se také zapojuji do robotického projektu na mé škole, kde již třetím rokem stavíme robota, se kterým pak cestujeme do Ameriky na mezinárodní soutěž.