Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Medailonky stážistů OV 2018

Sára Emma H., 18 let

fotografie studenta Hamplová Sára Emma

Stáž: 2.085 DNA packaging in living cells: in vitro and in silico studies of DNA compaction
Škola: The English College in Prague – Anglické gymnázium, o.p.s.


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
I am taking part in the Otevřená věda project because I want to have a career in scientific research in the future. I applied for the internship 'DNA packaging in living cells: in vitro and in silico studies of DNA compaction’ because my education is in english and because I plan to study Biochemistry abroad.

Do projektu Otevřená věda jsem se přihlásila, protože v budoucnu chci mít kariéru ve vědeckém výzkumu. Na stáž DNA packaging in living cells: in vitro and in silico studies of DNA compaction jsem se přihlásila, protože vědu se učím anglicky a plánuji studovat obor biochemie v zahraničí.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
I would invent a method of DNA manipulation which would allow us to slow down apoptosis.

Vynalezna bych způsob manipulace DNA, který by nám umožnil zpomalit apoptózu (stárnutí buněk).

3. Tvoje záliby, koníčky:
My interests include Chemistry, Biology, Physics, exotic insect art work and swimming.

Mezi moje záliby patří chemie, biologie, fyzika, výtvarná tvorba exotického hmyzu a plavání.