Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Medailonky stážistů OV 2019

Vít Ř., 17 let

fotografie studenta Řezáč Vít

Stáž: 1.030 Screening of actinomycetes with antifungal activity against plant pathogenic fungi
Škola: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
The option to contribute to an actual research and to become familiar with work in science just really caught my interest. At the same time, mycology is something I find really interesting as fungi are something between plants and animals and they also look really cool!

Zaujala mne možnost zapojení se do reálného výzkumu a seznámení se s prací ve vědeckém prostředí. Zároveň mě baví mykologie, jelikož houby jsou něco mezi rostlinami a živočichy a taky vypadají moc hezky.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
I would probably explore the possibilities of artificial dormancy in the human organism, because it would solve one of the (many) problems of potential interstellar exploration.

Pravděpodobně bych zkoumal možnosti umělé dormance lidského organismu, jelikož by to řešilo jeden z (mnoha) problémů potenciálního mezihvězdného cestování.

3. Tvoje záliby, koníčky:
I like learning new things and their connections to the old ones. In my free time, I read, do volunteer work or scribble on a piece of paper. I also like photography and short films.

Rád se dozvídám nové věci a jejich spojitosti s těmi starými. Ve volném čase si čtu, dobrovolničím, nebo čmárám na papír. Taky mám rád fotografii a krátké filmy.