Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Medailonky stážistů OV 2018

Jan P., 19 let

fotografie studenta Pokorný Jan

Stáž: 1.064 Litter decomposition and the build-up of soil organic matter
Škola: Gymnázium J. V. Jirsíka (GJVJ)


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Do projektu jsem se přihlásil na popud své profesorky biologie, která mě o něm zpravila již minulý rok. Tehdy jsem byl přijat pouze na nepodporovanou stáž a oficiálně jsem byl zařazen jako náhradník.
Ta této stáži mne zaujala především netradiční možnost práce v angličtině. Jelikož anglicky hovořím poměrně zdatně, přišlo mi to jako dobrá zkušenost pro svou, doufám budoucí, kariéru přírodovědce. Krom toho mi organický rozklad a jeho fungování přijde jako ožehavé téma nejen ve vztahu k zemědělství, ale i klimatickým změnám, jak je psáno v anotaci stáže. Rád bych tak o tomto tématu získal nové vědomosti z první ruky a pomohl při jeho výzkumu.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Pokud bych měl dostatečné vědomosti a prostředky, dokončil bych výzkum termonukleární fúze pro využití v energetice, o kterém se toho již mnohé řeklo a napsalo, ale velmi málo učinilo. Přijde mi trestuhodné, dnes nejčistší a nejúčinnější známý zdroj energie zanedbávat jak z hlediska financí, tak i věnované pozornosti. S tímto zdrojem bychom se mohli stát energeticky téměř nezávislými.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Dlouhodobě se zajímám o biologii a přírodní vědy obecně. Pravidelně navštěvuji kroužek a akce věnující se těmto tématům, jako jsou přednášky, exkurze apod. Dříve jsem se aktivně učil několik světových jazyků (ruština, čínština, latina). Do dneška přetrval zájem spíše pasivní. Přes devět let cvičím karate.