Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2019 již skončilo.

Medailonky stážistů OV 2019

Lucie R., 17 let

fotografie studenta Růžičková Lucie

Stáž: 21.053 Studium metabolických drah pomocí stabilních izotopů
Škola: Nový PORG


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Dlouhodobě se zajímám o studium chemie a biologie a oběma se věnuji nad rámec školní výuky. Ačkoliv mám rozsáhlé teoretické znalosti, dosud se mi nenaskytla možnost podílet se na skutečném vědeckém výzkumu ve společnosti profesionálních vědců a právě tuto možnost stáže Otevřené vědy poskytují, což mi připadá perfektní. Stáž studia metabolomických drah v procesu buněčného dýchání umožňuje i středoškolskému studentovi detailně zkoumat jednotlivé procesy – glykolýzu, fosforylace a Krebsův cyklus – které buňkám umožňují vyrábět energii.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vynálezy by dle mého názoru měly lidem ulehčit či zpříjemnit život. Zamyslím-li se nad problémy lidí ve svém okolí, řada z nich by ocenila mít zařízení, které by prodlužovalo čas, aby se mohli naplno věnovat tomu, co je baví a v čem jsou dobří. Toto by nepochybně bylo báječné, avšak je to trochu sci-fi. Také bych se zajímala o nikoliv přímo "vynález", ale spíše syntézu organických látek, které by bez jakýchkoliv neblahých účinků dokázaly vyléčit psychická a mozková onemocnění, která jsou i v dnešní průlomové době obtížně léčitelná.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Zajímám se především o biologii a chemii, ve volném čase čtu literaturu s vědeckou tematikou a studuji anglické kurzy zaměřené na tyto obory. Ovšem mám také nesmírně ráda hudbu, hraji na klavír a tancuji společenské a latinskoamerické tance. Ráda lyžuji, běhám, věnuji se pěší turistice a ve volném čase také kreslím a fotografuji.