Vyhledávání

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2020 již skončilo.

Databáze stáží

Kraj Obor

1.02.03 Fotometrie s robotickým dalekohledem

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Mgr. Martin Jelínek, PhD.
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Student se seznámí s robotickými dalekohledy skupiny Astrofyziky vysokých energií ASÚ AV ČR. Bude se moci zúčastnit pozorování a naučí se zpracovávat pozorovací data.

1.02.01 Jsou současné astrometrické katalogy připraveny na mezihvězdné lety nadsvětelnou rychlostí?

Astronomie Hlavní město Praha

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Soňa Ehlerová, PhD
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Kosmické lodě ve sci-fi románech často využívají nadsvětelný pohon (který je v rozporu se současnými fyzikálními vědomostmi, ale vzhledem k rozsáhlosti vesmíru je velmi praktický). Žádná taková loď se neobejde bez navigátora, který dokáže z rozložení hvězd na obloze určit polohu lodi. Nejlepší současný katalog hvězdných poloh a vzdáleností, Gaia DR2, obsahuje informace o více než miliardě hvězd, ale zatím nikdo nezkoumal, do jaké vzdálenosti od Slunce je pro mezihvězdné navigátory použitelný. Skupina Fyziky galaxií na Astronomickém ústavu AV ČR se dlouhodobě věnuje vztahům mezi mladými hvězdami a mezihvězdným plynem, a to jednak studiem rozložení hvězd v okolí Slunce (Gouldův pás), jednak numerickými výpočty rázových vln (např. výbuchy supernov) v mezihvězdném prostředí. Tento vliv je možné sledovat i v rozložení hvězd.

1.02.02 Shluky a páry meteorů v meteorických rojích

Astronomie Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: RNDr. Pavel Koten, PhD.
INSTITUCE: Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Některé meteory se vyskytují ve dvojicích či větších skupinách. Není vždy jasné, jestli tyto páry či skupiny spolu fyzicky souvisí či se jedná o náhodný výskyt. Studium meteorů zaznamenaných z dvojstaničního pozorování pomocí videotechniky nám umožňuje určit atmosférické dráhy meteorů a následně vzájemné vzdálenosti meteorů v párech či skupinách. Na tomto základě je možno dále zkoumat, zda pozorované meteory spolu opravdu souvisí a pokusit se určit vzdálenost od Země, kde došlo k jejich fragmentaci. Stáž bude součástí širšího projektu, který se zabývá fragmentací meteoroidů v meziplanetárním prostoru.