Vyhledávání

On-line registrace pro studenty do projektu Otevřená věda 2018 byla ukončena. Nově zaregistrované přihlášky budou zařazeny pouze do databáze náhradníků.

Databáze stáží

Kraj Obor

28.084 Výzkum nových postupů pro zlepšení růstu rostlin v udržitelném zemědělství

Středočeský kraj

LEKTOR STÁŽE: Ing. Eva Baldassarre Švecová, Ph.D.
INSTITUCE: Botanický ústav
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Během stáže bude mít student možnost získat znalosti v oblasti pěstování rostlin, rostlinám prospěšných mikroorganizmů, rostlinných patogenů a výzkumu využití produktů získaných z přírodních materiálů a z odpadů ze zemědělství v rostlinné výrobě. Student se bude účastnit experimentální práce při vývoji nových postupů pro zlepšení růstu rostlin v rámci aplikovaného výzkumu na Botanickém ústavu.
POZNÁMKA: Zemědělství

OBSAZENÁ STÁŽ

28.109 Navigace mobilních robotů

Jihomoravský kraj

LEKTOR STÁŽE: doc.Ing. Jiří Krejsa, PhD
INSTITUCE: Ústav termomechaniky
DOBA TRVÁNÍ: 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC: 8
ANOTACE: Základní úlohou v mobilní robotice je úloha navigace, která zahrnuje stanovení trasy (kudy má robot jet, aniž by narazil do překážky), lokalizaci (určení místa, kde se robot nachází) a případně mapování (vytvoření mapy okolního prostředí). Stáž je zaměřena na řešení těchto úloh s využitím reálných snímačů, od laserových dálkoměrů až po stereokamery.
POZNÁMKA: Robotika

OBSAZENÁ STÁŽ