Vyhledávání

Kurzy pro pedagogy

Vycházíme-li z faktu, že věda je živý organismus, který se neustále vyvíjí, tak jedině pedagog, který svým oborem žije a průběžně si doplňuje nové poznatky, dokáže pro svůj obor nadchnout studenty. Pedagog, který ustrne na poučkách ze studentských let, obor umrtví a učiní ho nezajímavým. Akademie věd ČR se v rámci projektu Otevřená věda věnuje vzdělávání pedagogů přírodovědných a humanitních oborů. Profesní rozvoj pedagogů je totiž významnou aktivitou, která vede ke zvýšení zájmu a motivaci žáků a studentů k vědecké práci. Školy a jejich učitelé tak hrají důležitou roli při uvádění žáka do oblasti vědy. 
Cílem vzdělávání učitelů je dosáhnout posunu ve způsobu výuky daných předmětů tak, aby učivo bylo podáno atraktivněji a jejich odborná materie srozumitelněji interpretována s důrazem na experiment a praktické využití. Učitelé mají možnost obohatit svou výuku o nejnovější trendy ve vědě a zatraktivnit výuku o poutavé a nevšední informace ze zákulisí vědy a práce předních českých vědců.

Kontaktní osoba
: Mgr. Monika Petržílková, petrzilkova@ssc.cas.cz

 

NABÍDKA KURZŮ

Škola českého jazyka a literatury

Kurzy pro pedagogy humanitních oborů

Tento edukační program významně přispívá k rozvoji a obohacení metodiky výuky českého jazyka a literatury na českých školách a pomáhá učitelům se zorientovat v nových trendech v oblasti českého jazyka, české prózy a poezie. Nově nabyté poznatky a nápady poté učitel aplikuje v praxi při výuce českého jazyka a literatury na své škole. Odbornými garanty Školy českého jazyka a literatury jsou PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA (Ústav pro český jazyk AV ČR) a PhDr. Robert Kolár (Ústav pro českou literaturu AV ČR). Kurz se zpravidla koná v budově Akademie věd v Praze a jeho kapacita je 40 frekventantů.
 

čtěte více

Letní vědecký kemp 2019 aneb „Škola v přírodě pro dospělé

Akademie věd ČR v srpnu opět pořádá Letní vědecký kemp, vzdělávací aktivitu, která je určená pedagogům exaktních věd na ZŠ a SŠ. V období letních prázdnin si formou workshopů a následných diskusí rozšíříte své znalosti v oboru chemie, biologie, fyziky a matematiky tak, abyste je následně mohli využít nejen v laboratorní výuce ve svých školách. Důraz při volbě experimentů je kladen především na finanční „nenáročnost“ a zařazení do Rámcových vzdělávacích programů na příslušném stupni škol. Letní vědecký kemp se letos bude konat v penzionu Stará škola v Jindřiši u Jindřichova Hradce. 

 

čtěte více