O projektu studentských stáží

Již od roku 2005 se zaměřujeme na podporu talentovaných studentů se zájmem o vědu. Našim cílem je umožnit pražským i mimopražským studentům získat cenné zkušenosti z vědecké praxe, motivovat středoškolské studenty k vysokoškolskému studiu ve vědních oblastech a následně k volbě vědecké profesní dráhy. Zároveň studenty vzděláváme a zapojujeme do činnosti ústavů Akademie věd ČR.

Ve třináctém ročníku projektu Otevřená věda Akademie věd ČR budou do nabídky stáží opět zařazeny nejen přírodní a technické, ale také humanitní a společenské vědy. V roce 2018 nabídneme studentské vědecké stáže pro studenty středních škol z celé republiky. Stáže budou probíhat dvanáct měsíců od ledna do prosince 2018 na ústavech Akademie věd ČR po celé České republice, lektorské zázemí bude zajištěno vědecko-výzkumnými pracovníky jednotlivých ústavů.

Chcete se zapojit do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR jako LEKTOR studentských vědeckých stáží? Více informací naleznete v sekci Informace pro lektory.

Chcete se zapojit do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR jako STÁŽISTA? Více informací naleznete v sekci Informace pro studenty.

Kontaktní osoba: Zuzana Všetečková, vseteckova@ssc.cas.cz