Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Tereza H., 16 let

fotografie studenta Hanáková Tereza

Stáž: 2.08.16 Tenké vrstvy magnetických oxidů s magnetoelektrickým jevem
Škola: Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí


1. Proč ses přihlásila do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Chtěla bych si rozšířit obzory v oblasti přírodních věd. Baví mě zkoumat a objevovat nové věci. Na této stáži mě zaujala schopnost práce s magnetickou energií.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Vynalezla bych přístroj, který by recykloval zejména plasty, ale i jiné materiály, tento přístroj by je proměňoval na malé sazenice stromů, které by přispěly lepšímu ovzduší, aby naše planeta byla čistší, a taky bychom tím zamezili skládkám nebo popřípadě i ropným katastrofám. Samozřejmě existují i jiné potřebné věci pro lidský život, jako jsou, závažné nemoci, které jsou nevyléčitelné, ale všechno to chce čas a jednu věc po druhé řešit a přicházet jí na kloub.

3. Tvoje záliby, koníčky:
přírodní vědy, atletika- skok o tyči, skok do výšky, hod oštěpem a víceboj, práce s dětmi, trénování atletických přípravek, mikroskopování, čtení knih, řešení přírodovědných olympiád (matematika, chemie, fyzika, biologie)

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.