Medailonky stážistů

Seznamte se s našimi letošními stážisty a zjistěte, co je přivedlo na stáž Otevřené vědy.
Již letos na podzim se můžeš stát jedním z nich.

Vojtěch B., 18 let

fotografie studenta Bičák Vojtěch

Stáž: 2.08.02 Elektrochemické studium azamakrocyklických ligandů a jejich komplexů s ionty přechodných kovů
Škola: Gymnázium Ústavní


1. Proč ses přihlásil do projektu Otevřená věda Akademie věd ČR a co tě zaujalo na této stáži?
Přihlásil jsem na návrh ing. Květoslavy Stejskalové. Zaujalo mě téma stáže, protože ho neznám, ale hodlám si ho nastudovat. Navíc bych rád studoval jak fyziku tak i chemii a elektrochemie mi přijde ideální.

2. Představ si, že jsi vynálezce – co bys vynalezl a proč?
Elektrolýzu oxidu uhličitého. Pomohlo by to při kolonizaci planet, k redukci narůstajícího oxidu uhličitého v atmosféře Země.

3. Tvoje záliby, koníčky:
Fyzika, chemie, matematika, částečně biologie.

NEZ kreslená věda

je ojedinělý popularizačně-vzdělávací cyklus Akademie věd České republiky. Krátká animovaná videa tematicky zaměřená na vědu a poznání edukační a zábavnou formou přibližují zajímavé jevy z vědní oblasti (nejen) studentům a pedagogům středních škol.