Databáze stáží

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2020 již, bohužel, skončilo. Na podzim zde najdeš novou nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Jihomoravský kraj Geografie

1.16.01 Geografické aspekty občanské vědy: mapování trendů, vědeckého potenciálu a společenského dopadu v Česku

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž bude zaměřena na mapování projektů tzv. občanské vědy (citizen science) při použití a aplikovatelnosti geografických informačních systémů, které mohou být využity při komunitně založených aktivitách. Konkrétně se budeme zabývat sledováním různorodých metod kvantitativního i kvalitativního výzkumu, mezi které patří GIS mapování či nejrůznější podoby terénních šetření.
Jihomoravský kraj Geografie

1.16.05 Open source nástroje pro tvorbu tematických map

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Smyslem stáže je osvojit si dovednosti tvorby tematických map prostřednictvím svobodných geografických informačních systémů a zpracovat návrh implementace open source GIS (konkrétně QGIS pro desktop a QField pro terénní mapování) na modelovém vědecko-výzkumném pracovišti (Ústavu geoniky AV ČR, oddělení environmentální geografie).
Středočeský kraj Matematika

1.22.02 Systémy částic s periodickým chováním

LEKTOR STÁŽE Dr. Jan M. Swart
INSTITUCE Ústav teorie informace a automatizace
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Elektronické hodinky obsahují křemenný výbrus, který pod vlivem proudu kmítá v v přesně dané frekvenci. Ale jak jednotlivé atomy koordinují své pohyby? A fungovaly by quartzové hodinky i ve dvoudimenzionálním světě? Matematici studují takové otázky pomocí zjednodušeného modelu, ve kterém atomy mohou mít jenom konečně mnoho stavů a náhodně mění svůj stav ve závislosti na svých sousedech. Existuje matematický důkaz, že takový model může mít periodické chování ve třech dimenzích, ale ne v jedné dimenzi. Je-li periodické chování možné ve dvou dimenzích, dosud není známo. Během stáže se student(ka) naučí simulovat jednoduché modely částic na počítači a pomůže hledat dvoudimenzionální systém s periodickém chováním, který dosud nebyl objeven.
Kraj Vysočina

1.99.05 Vliv aditiv na vlastnosti polymorfů uhličitanu vápenatého

LEKTOR STÁŽE Mgr. Radek Ševčík, Ph.D.
INSTITUCE Ústav teoretické a aplikované mechaniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Materiálová analýza.
Zkoumání vlivu přítomnosti aditiv na přípravu a vlastnosti částic uhličitanu vápenatého pomocí pokročilých analytických technik.
Kraj Vysočina

1.99.06 Innovative materials for applications: characterization and testing

LEKTOR STÁŽE Dr Alberto Viani
INSTITUCE Ústav teoretické a aplikované mechaniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: The field of research can be classified as materials science. The candidate will work in an international environment, in a stimulating multidisciplinary context, and will have the opportunity of taking active part in the research activity of the Institute.
Different materials are studied for their use in the conservation of Cultural heritage, or as building materials, their use in dentistry, or for bio-applications (in relationship with the human body). Preparation of samples of some of these innovative materials and analysis, adopting instrumental techniques for their characterization, with the support of the scientific team of the Institute, will be the focus of the internship.
Hlavní město Praha Chemie

2.08.13 Electrochemical Studies of electrode materials for Batteries

LEKTOR STÁŽE Mr. Ghulam Abbas
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Electrochemical Studies of electrode materials for energy conversion applications e.g. Batteries i) basic studies about the Redox reaction ii) Electron transfer kinetics iii) Intercalation Chemistry of Ions into electrode materials iv) Battery knowledge, especially, Rechargeable aluminum Ion batteries(RABs) basic composnets of battery and reaction mechanism
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.08 Konstrukce laditelného diodového laseru

LEKTOR STÁŽE Mgr. Ondřej Votava, Ph.D.
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Použité lasery mají velmi malý výkon a nepředstavují větší nebezpečí než běžné laserové ukazovátko. Stážista nicméně samozřejmě bude proškolen ohledně bezpečnosti práce s laserovým zářením.
Lasery jako zdroje intenzivního monochromatického záření nacházejí uplatnění v celé řadě vědeckých a technických oborů. Jedním takovým oborem je spektroskopie, tedy zkoumání vlastností látek na základě jejich interakce se zářením. Spektroskopie je jedním z nejužitečnějších nástrojů v současném vědeckém bádání a nachází uplatnění od astrofyziku po biologii. V naší laboratoři se věnujeme zkoumání vlastností molekul plynů pomocí takzvané vibrační spektroskopie. K tomu nám slouží jako zdroje světla speciální polovodičové součástky zvané laserové diody. Ve své podstatě jsou tyto lasery podobné běžným laserovým ukazovátkům, nicméně pro účely našeho výzkumu používáme speciální typy vyzařující v infračervené části spektra a pro naše účely je dále upravujeme s pomocí další optiky a elektroniky, abychom dosáhli požadovaných charakteristik. Každý z našich laserů musí být na míru zkonstruován a otestován, aby mohl sloužit pro naše účely. Předmětem nabízené stáže bude právě kostrukce jednoho takového zařízení a jeho testování. Student bude mít možnost se seznámit s funkcí laserů a nástroji, pomocí kterých určujeme jejich vlastnosti. Sestrojí vlastní laser a provede jeho detailní testování. Následně se pak účastní spektroskopických měření pomocí tohoto zařízení.
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.16 Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla

LEKTOR STÁŽE Ing. Vítězslav Jarý, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student bude participovat na vývoji zcela nových unikátních fosforových materiálů, které mají předpoklady k využití při konstrukci laditelného zdroje bílého světla - takzvané chytré LEDky. Nejzajímavější fosfory pak bude aplikovat přímo na budicí LED zdroje a zkoumat jejich optické vlastnosti.
Jihomoravský kraj Geografie

1.16.03 Design citizen science projektu na podporu resilience krajiny

LEKTOR STÁŽE RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA, Ph.D.
INSTITUCE Ústav geoniky
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
V rámci stáže se student(k)a seznámí se základními principy občanské vědy (citizen science). Provede jejich excerpci a základní analýzu, přičemž ambicí je navržení vlastního projektu citizen science, který by motivoval účastníky k aktivitám podporujícím resilienci krajiny.
Hlavní město Praha Geologie

1.17.01 Zemský plášť na povrchu - svědek horotvorných procesů?

LEKTOR STÁŽE Mgr. Matěj Machek, Ph.D.
INSTITUCE Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Stáže se může zůčastnit více studentů.
Kolize kontinentů mají za následek vznik pásemných pohoří (orogénů), jako jsou v dnešní době například Himaláje. Součástí kontinentů či tzv. kontinentální litosféry je i nejsvrchnější část zemského pláště. Právě během vzniku orogénů se mohou horniny zemského pláště dostat do kontinentální kůry a posléze díky erozi i na zemský povrch. Studium a pochopení procesů probíhajících ve svrchní části zemského pláště a během začlenění plášťových hornin do zemské kůry pomáhá vysvětlit procesy, které řídí pohyb litosférických desek a formování pásemných pohoří. Jedním ze způsobů studia hornin zemského pláště je analýza deformačního záznamu v tělesech plášťových hornin uvnitř starých orogenů, jakým je například Varisky orogén, jehož relikty se táhnou přes velkou část současné Evropy. V Centrální Iberské zóně Variského orogénu v Portugalsku se nacházejí poměrně rozsáhlá tělesa velmi dobře zachovalých hornin zemského pláště (peridotity a pyroxenity) uzavřená ve vysoce přeměněných korových horninách (tmavých granulitech). Student se bude skrze mikrostrukturní analýzu vzorků podílet na interpretaci deformačního záznamu v plášťových horninách peridotitového tělesa Bragança (severní Portugalsko). Seznámí se s metodami kvantitativní mikrostrukturní analýzy hornin.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.