Databáze stáží

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2020 již, bohužel, skončilo. Na podzim zde najdeš novou nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Hlavní město Praha Psychologie

3.25.01 Jak a z čeho se děti učí svůj mateřský jazyk

LEKTOR STÁŽE Dr. Kateřina Chládková, MA
INSTITUCE Psychologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Cílem stáže je seznámit studenty s výzkumem kognitivních schopností u malých dětí od 0 do 2 let věku. Podíváme se, jak si malé děti osvojují svůj mateřský jazyk. Primárně budeme zkoumat, jakým podnětům jsou miminka vystavena a co jim v jejich okolí vlastně umožňuje se rodnou řeč naučit. Stážista/stážistka pozná průběh empirického výzkumu: formulování otázky, sestavení experimentu, sběr dat, anotace a analýza dat, interpretace, a sám/sama se do několika kroků aktivně zapojí.
Hlavní město Praha Sociologie

3.26.01 Ženy a muži v české společnosti

LEKTOR STÁŽE Mgr. Nina Fárová
INSTITUCE Sociologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Jak se v dnešní společnosti žije ženám a mužům? Mají muži a ženy stejné možnosti a příležitosti? Jak naše životy ovlivňuje to, zda se narodíme jako žena či muž? Nejen nad těmito otázkami se budeme zamýšlet v průběhu sociologické stáže, která vám představí, jak vypadá kvalitativní výzkum genderových otázek. Naučíte se, jak pracovat s odbornou literaturou, jak provádět výzkumné rozhovory, jak interpretovat získaná data a jak prezentovat výsledky vašeho výzkumu. Společně se podíváme na to, jak lze skrze sociologický výzkum porozumět světu kolem nás a ženám a mužům v něm.
Jihomoravský kraj Archeologie

3.28.01 Rozdíly ve výživě germánského obyvatelstva na hranicích Římské říše

LEKTOR STÁŽE RNDr. Miriam Nývltová Fišáková, PhD.
INSTITUCE Archeologický ústav, Brno
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Archeozoologie, Archeologie
Studenti budou zkoumat vliv Římanů na obyvatele Germanika, a to především, jak se tento vliv projevil v hospodářství, jak obyčejných germánů, tak germánské elity. Poznatky budou získávat nejen studiem literatury, ale i skutečnou analýzou kostí z daných lokalit (například lokalita Biskupice u Bratislavy).
Hlavní město Praha Popularizace vědy

3.29.01 Popularizuj vědění o společnosti!

LEKTOR STÁŽE PhDr. Filip Lachmann
INSTITUCE Sociologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Vědecké poznatky jsou často zabaleny do žargonu, kterému veřejnost nemusí moc rozumět. Články publikované v odborných časopisech, které jsou hlavním médiem vědecké produkce, mohou působit odtažitě a nepřístupně, proto je na místě aktivity vědkyň a vědců „polidšťovat“ a tím je i popularizovat. Popularizace vědy přitom neznamená její banalizaci. Na stáži se naučíme, jak pracovat se zdroji a přetvářet je ve srozumitelnou a poutavou informaci. Zároveň si povíme něco o každodenním vědeckém provozu a o tom, jakou roli v něm můžeme hrát my jako prostředníci mezi akademickým světem a zbytkem společnosti.
Hlavní město Praha Popularizace vědy

3.29.02 Popularizace geovědních oborů na sociálních sítích a akcích pro veřejnost

LEKTOR STÁŽE Mgr. Petr Brož, Ph.D.
INSTITUCE Geofyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Obor stáže: PR a marketing ve vědě. Stáž je určena pro 1 - 2 studenty / studentky.
Chceš zjistit, co obnáší informování veřejnosti o výsledcích vědecké práce a příprava příspěvků na web a sociální sítě? Pojď si vyzkoušet, jak lze převést komplikovanou řeč vědeckých studií do zajímavého článku. Nebo si rád/a hraješ s grafickými programy či se s nimi chceš naučit pracovat? I pro tebe máme místo. Pojď nám pomoci vytvářet upoutávky pro sociální sítě, letáky či krátké klipy z akcí, které připravujeme pro veřejnost. K tomu se dozvíš spoustu informací o sopkách, zemětřeseních a Zemi vůbec. Baví tě komunikovat, jsi kreativní a věda ti přijde cool? Tak zmáčkni tlačítko Přihlásit se!
Hlavní město Praha Popularizace vědy

3.29.04 Popularizace youtubového kanálu Zvěd

LEKTOR STÁŽE BcA Amálie Kovářová
INSTITUCE Středisko společných činností
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: https://www.youtube.com/channel/UCSdBcledu1eAmreZJWbQbDw?view_as=subscriber
Baví tě sociální sítě a zajímá tě věda? Tak to pro tebe máme jedinečnou příležitost - staň se součástí týmu, který vytváří popularizačně vědecký projekt Zvěd. Ukážeme ti, jak se píše scénář, jak se natáčí věda, jak probíhá postprodukce a kam všude se pak výsledné video může dostat. Zapojíme tě do týmu jako plnohodnotného člena, který bude mít na starosti naše sociální sítě a propagaci našich videí. Není potřeba mít tunu zkušeností, vše tě rádi naučíme. Jsme otevřeni i následné dlouhodobé spolupráci. #sledujzveda

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.