Databáze stáží

Přihlašování na stáže Otevřená věda 2020 již, bohužel, skončilo. Na podzim zde najdeš novou nabídku témat na rok 2021.

Kraj
Obor
Středočeský kraj Astronomie

1.02.03 Fotometrie s robotickým dalekohledem

LEKTOR STÁŽE Mgr. Martin Jelínek, PhD.
INSTITUCE Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Student se seznámí s robotickými dalekohledy skupiny Astrofyziky vysokých energií ASÚ AV ČR. Bude se moci zúčastnit pozorování a naučí se zpracovávat pozorovací data.
Středočeský kraj Geologie

1.17.06 Kamenné nástroje z pazourků a rohovců

LEKTOR STÁŽE Mgr. Petr Schnabl, Ph.D.
INSTITUCE Geologický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Dokázali si lidé ve starší době kamenné upravovat kámen pro zlepšení jeho štípatelnosti? Jak se rozpozná tepelně upravený rohovec od přírodního? Během stáže se student seznámí s magnetizmem hornin a sám si změří různé materiály vhodné pro výrobu kamenných nástrojů.
Jihomoravský kraj Historie

3.18.03 Minulost Ruska - věc neznámá

LEKTOR STÁŽE doc., PhDr. Radomír Vlček, CSc.
INSTITUCE Historický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
Stáž v oboru historické vědy, specializovaná na dějiny Ruska, si klade za cíl naučit uchazeče pracovat s vybraným historickým problémem, způsobem jeho definování, analýzou a popisem. Jde o to naučit pracovat s relevantním hodnověrnou literaturou a prameny, jejich kritickým zhodnocením a tvorbou objektivních závěrů především písemnou formou. V obecném smyslu má stáž přispět k orientaci v minulosti země, na kterou tradičně hledíme jednostranným pohledem. S ohledem na to je jejím cílem proniknout ve vybraném tématu do politických I kulturně civilizačních historických souvislostí a umožnit poznání, že i takové děje, jako jsou ruské revoluce, se odvíjejí od historických a kulturně civilizačních souvislostí. Důraz je kladen na 18. až 20. století . Stáž vyžaduje studium literatury, případně pramenů. Proto je vhodná alespoň částečná znalost ruského jazyka. Výsledkem stáže bude schopnost kriticky zhodnotit vybrané téma ruských dějinách a připravit analytickou studii na ně zaměřenou. Brněnská pobočka Historického ústavu AV ČR, kde stáž bude probíhat, nabízí zázemí vědecké knihovny a možnost elektronických přístupů do knihovních a archivních databází.
Hlavní město Praha Popularizace vědy

3.29.03 Je důležité mít dobré popularizátory vědy: proč se to neučit již teď !

LEKTOR STÁŽE Ing. Květoslava Stejskalová, CSc.
INSTITUCE Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: ad Oboru stáže: didaktika a popularizace vědy (v oboru chemie)
Didaktická stáž se zaměřením na zvládnutí různých prostředků a cest, jak popularizovat vědu a výzkum široké veřejnosti. Zájemce o stáž aktivně (tj. bude se na nich podílet) projde různými popularizačními aktivitami (výstavy, exkurze, přednášky, stánek prezentující vědu veřejnosti, psaní reportáží a rozhovorů o vědě, vědcích, výzkumu, tvorba podkladů pro webové stránky popularizačního projektu, tvorba příspěvků na sociální sítě, prezentace vědeckých pokusů na veřejnosti - různým cílovým skupinám aj.). Spolupracujeme s médii jako je televize, rozhlas, tištěná média a severy o vědě a výzkumu. Po zájemci požadujeme vysoké nasazení, tvořivost, vysokou míru samostatnosti, grafické dovednosti a chuť učit se nové věci, výhodou je aktivní vztah k fotografování, pořizování a úpravě videí a samozřejmě zájem o chemii a jiné přírodovědné obory, neboť prezentujeme vědu v oboru fyzikální chemie.
Jihomoravský kraj

1.99.08 Regionální variabilita echolokačních signálů netopýrů

LEKTOR STÁŽE doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA
INSTITUCE Ústav biologie obratlovců
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Zoologie
Netopýři využívají echolokační signály k orientaci v prostoru a také ke komunikaci. U druhů s velkým areálem rozšíření jsou známy lokální dialekty, nicméně variabilita na regionální úrovni není doposud studována. V rámci stáže bude realizován výzkum variability echolokačních signálů netopýra vodního a netopýra rezavého v rámci Moravy.
Hlavní město Praha Dějiny umění

3.09.03 Typologie pramenů k dějinám hudební kultury v Čechách v letech 1550-1630

LEKTOR STÁŽE prof. PhDr. Petr Daněk, PhD.
INSTITUCE Ústav dějin umění
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 10
V rámci stáže bude student pracovat s různými typy notovaných pramenů k dějinám hudební kultury v Čechách v tzv. předbělohorském období. Seznámí se s jejich typologií, způsobem vzniku a užívání, bude se zabývat různými notačními systémy a způsoby dobového provozování. Součástí bude i studium základní literatury k tématu.
Hlavní město Praha

1.99.07 Vlastnosti materiálů na bázi zinku pro implantologii

LEKTOR STÁŽE Ing. Jaroslav Čapek, Ph.D.
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Obor stáže: Materiálové inženýrství
Slitiny zinku patří k materiálům, které jsou v posledních letech intenzivně studovány jako kandidáti pro výrobu vstřebatelných (biodegradabilních) implantátů. Takové implantáty by výrazně zkrátily dobu léčení a omezily by některé negativní účinky implantátů vyrobených z inertních materiálů. Čistý zinek bohužel nedosahuje vhodných mechanickým vlastností. Tento problém je však možné řešit vhodným legováním a následným tepelně-mechanickým zpracováním těchto materiálů. Náplní práce v rámci této stáže bude studium vlivu složení a tepelně-mechanického zpracování na mikrostrukturu, mechanické a korozní vlastnosti vybraných zinkových slitin.
Středočeský kraj Popularizace vědy

3.29.05 Jak přiblížit vesmír běžným pozemšťanům aneb popularizace na Astronomickém ústavu

LEKTOR STÁŽE Pavel Suchan
INSTITUCE Astronomický ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: Popularizace vědy v oboru astronomie. Místo výkonu stáže bude na pražském pracovišti i na hvězdárně v Ondřejově.
K čemu by byl výzkum, kdyby se o něm nikdo nedozvěděl? A to ne jenom inženýři, lékaři a další, kteří objevy uvádějí do praxe, ale i všichni ostatní. Ať ví, k čemu je věda a co nám přináší. Na našem ústavu se popularizaci vědy a propagaci našich výzkumů podrobně věnujeme. Desítky akcí pro veřejnost v průběhu roku včetně těch největších, web, tiskové zprávy pro novináře, televize a rádia. Máme nejnavštěvovanější facebook ze všech ústavů Akademie věd. Je co se od nás naučit, ale je co zlepšovat. Rádi sdílíme naše zkušenosti a rádi budeme spolupracovat s mladým člověkem, který se něco naučí a nám pomůže dostat se více do světa lidí, zvláště těch mladých. Hranice téměř nemáme...
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.12 Thermal plasma processing of materials

LEKTOR STÁŽE Dr Sneha Samal, PhD
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 8
POZNÁMKA: A fundamental knowledge about thermal plasma technique and its use in materials area.
Thermal plasma processing of materials To gain some fundamental knowledge about plasma and its sub category of thermal plasma . What is thermal plasma ? A brief explanation from the basic of thermal plasma understanding towards application of technology in various areas is covered in this article. Such as application of thermal plasma in coating technologies, synthesis of fine powders, waste destruction, spherodization with densification of powders and in slag metallurgy are described from the lab scale basis towards the industrial utilization. Since plasma process is governed by a large number of parameters from input power to furnace configuration. Generation of thermal plasma and various types of plasma reactor is discussed for contribute the significance of output attributes. Finally drawbacks for the growth of thermal plasma technology in commercial aspects are covered up. Keeping in view, the future vision in the area of plasma technology is addressed in this article. Thermal plasma technology and its level of achievements in laboratory and industrial benchmark are covered up in this article. A proposal of future vision in thermal plasma technology draws the attention for commercial benefits and reaches in milestone in industrial area.
Hlavní město Praha Fyzika

1.15.13 Understanding crystal structures quantitatively

LEKTOR STÁŽE Dr Wolfgang Hornfeck
INSTITUCE Fyzikální ústav
DOBA TRVÁNÍ 12 měsíců
POČET HODIN STÁŽE ZA MĚSÍC 16
Knowing the arrangement of atoms in space is important for understanding the physical properties of substances. The internship will focus on crystal structures: how they can be obtained experimentally, how they can be described theoretically, and how one might use the existing data to retrieve new information from it. The internship will be in ENGLISH. An interest in mathematical ideas and/or programming skills (Python) are appreciated, but not mandatory.

FAQ Nejčastější otázky

Na kolik stáží se můžu přihlásit?

Můžeš se přihlásit, na kolik stáží chceš, ale chodit pak můžeš jen na jednu stáž.

Co když budu přijat na více stáží?

Na více stáží najednou Tě vybrat nemůžou, protože hned, jak si tě vybere jeden lektor, ostatním lektorům zmizíš z výběru.

Kdy se dozvím, jestli jsem byl/a přijat/a?

Přihlašování na stáže je možné až do 30. listopadu. Poté si lektoři budou z přihlášek vybírat své stážisty. Výsledek se tedy dozvíš v druhé polovině prosince.

Co mám přiložit jako reference k přihlášce?

Reference přikládat nemusíš, ale určitě pomohou lektorům při rozhodování, koho si na stáž vybrat. Můžou to být diplomy, certifikáty, doporučující dopis od učitele a další. Prostě všechno, čím se chceš pochlubit.

Jakou musím mít úroveň znalostí?

Stačí, pokud máš o téma stáže zájem a jsi připraven/a si spoustu nových věcí vyzkoušet a naučit se je. Všechny stáže jsou pro žáky středních škol a gymnázií a lektoři s tím počítají. Do motivačního dopisu můžeš napsat, o co konkrétně se zajímáš nebo čemu se věnuješ a na jaké úrovni.

Můžu se přihlásit, i když budu příští rok maturovat a dokončím střední školu?

Ano, můžeš.

Probíhají stáže i o prázdninách?

Ano, stáže běží i v červenci a srpnu. Ale pokud by pro Tebe a lektora bylo obtížné najít v létě společný termín, můžeš si chybějící stáž nahradit třeba v září.

Co mám napsat do životopisu?

Na rady a tipy, jak napsat životopis, se podívej třeba TADY.